Categorie: "Van alles en nog wat"

Werkelozen passen niet in profielen MKB

Bedrijven zijn ontevreden over de werkzoekenden, dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland. Er zijn meer dan vierhonderd duizend werkzoekenden, terwijl het aantal vacatures in het mkb blijft groeien. Maar liefst tachtig procent van de ondernemers heeft grote moeite met het vinden van personeel. Er is duidelijk sprake van ene probleem op de arbeidsmarkt want zestig procent van de werkzoekenden is laag opgeleid en veel werkgevers zijn op zoek naar hbo of hoger opgeleide mensen. Daarnaast is bijna de helft ouder dan vijftig jaar. Werkgevers hebben liever mensen van 30 jaar of jonger, die ze nog kunnen kneden en zijn meestal goedkoper. Wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn?

Stakingen dreigen bij kranten van Wegener

De maat is blijkbaar vol. Ook aan de rek van journalisten komt een einde. Al een aantal jaren zijn met name kranten het doelwit van zogenaamde durfinvesteerders, investeerders die een concern opkopen, het opsplitsen of tenminste reorganiseren om daarna de delen met (meer) winst te verkopen. Na de financiële slachting bij PCM (o.a. de Volkskrant en Trouw) is nu Wegener aan de beurt. Sinds investeerder Mecom grootaandeelhouder werd bij dit uitgeversconcern is de werksituatie er niet vrolijker op geworden. Sinds 2006 zijn er al meer dan 700 banen verdwenen en nu heeft de directie het voornemen om weer een kleine 500 banen te schrappen om de winst op te krikken. Maar de redacties zijn het snijden zat. De plannen moeten van tafel of er wordt gewoon geen krant meer gemaakt.

Nederland heeft te weinig talent in huis…

Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van  staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie om meer hoogopgeleide migranten binnen te halen. Een zogenaamde 'talentenregeling' voor vijfhonderd buitenlanders die zijn afgestudeerd aan topuniversiteiten, is een van de maatregelen om veelbelovende werknemers aan te trekken. De afgestudeerden moeten minimaal 46.000 euro verdienen, of 25.000 euro als ze jonger dan 30 jaar zijn. Deze salariseis geldt ook voor andere kenniswerkers die Nederland wil aantrekken. Voor laagopgeleiden blijft Nederland een restrictief toelatingsbeleid voeren. Tot zover het bericht dat van de week in de pers verscheen.

Ook werknemers zijn dik geld kwijt aan dure brandstof

In Europa neemt de roep om compensatie voor de hoge brandstofprijzen toe. Vissers roeren zich en, vooral, de transportsector komt in opstand. In Nederland valt het allemaal nog wel mee, in het zuiden van Europa klinken de protesten toch wat luider. De Spaans-Frans grens is inmiddels geblokkeerd door actie-voerende truckers, en de Fransen sluiten zich een voor een aan door de andere kant van de grens ook dicht te zetten. Mijns inziens is dat terecht. de overheden, en vooral Brussel, zijn er altijd als de kippen bij als het gaat om te wijzen op oneerlijke concurrentie bijvoorbeeld, maar de prijzen voor benzine en diesel blijven ineens wel een nationale zaak. Wat me eigenlijk het meest verbaasd is dat werknemers het protestloos slikken dat hun schamele kilometer vergoeding inmiddels nauwelijks nog toe reikend is om zelfs maar te tanken.

Oh, oh, oh, wat ben ik toch druk

Wie kent (en heeft) ze niet? Collega's die voor het oog (van de manager) vreselijk druk lijken, maar van iedereen op de afdeling weet dat ie geen flikker uitvoert. Die mensen die eten achter hun bureau, 's nachts (automatisch) mailtjes versturen – kijk mij eens lang doorwerken! – en wiens jasje ook na vijven noch aan hun bureaustoel hangt. Irritant, maar is daar wat aan te doen?
Het antwoord is volgens mij 'neen'. Je moet er mee leren leven, hoe moeilijk dat ook is. Wat misschien help om ze te ontmaskeren, is te weten waar je ze aan kunt herkennen. Dan weet je in ieder geval waar een belangrijke concurrent zit voor je volgende promotie.

Baan scoren doe je vooral op internet (of niet?)

Het zoeken van een (nieuwe) baan begint tegenwoordig vooral op internet. Wie actief op zoek is naar een baan, komt er niet meer met alleen het uitpluizen van de zaterdagkrant.
In krap tien jaar tijd zijn de vacaturesites onmisbaar geworden in de zoektocht naar de nieuwe baan. In januari 1998 kwam Monsterboard uit Amerika ‘overwaaien’. Daar was het vier jaar eerder begonnen om via internet vraag- en aanbod van banen op elkaar af te stemmen. In die dagen, aan het begin het internettijdperk, werd sceptisch naar dit initiatief gekeken. Tien jaar later is maar liefst negentig procent van de personeelsadvertenties te vinden op internet. Of we er blij mee moeten zijn? Dat is de vraag natuurlijk.

Trucker langs de kant van de weg (2)

Tegenover de oplossing die transportorganisatie VTL ziet voor het personeelsekort in de sector, stelt ZZP Nederland een heel andere oplossing voor. Verander de wet zo, dat ZZP-er aan de slag kunnen als zelfstandig chauffeur. Want dit nu is, onder de huidige wetgeving, niet mogelijk. Sterker, het is verboden bij wet om als transportbedrijf zelfstandige chauffeurs in te huren in drukke perioden. Artikel 14 van de Wet Goederenvervoer luidt: 'Het is een vergunninghouder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.' Het wetsartikel gebiedt verder dat er tussen de vergunninghouder en de bestuurder van de vrachtwagen sprake dient te zijn van een arbeidsverhouding en dat het vervoer voor rekening en risico van de vergunninghouder dient te zijn. Daarmee wordt het de aspirant zelfstandige onmogelijk gemaakt om een VAR-verklaring los te krijgen bij de belastingdienst. Kortom, de ZZP chauffeur is bij voorbaat kansloos, tenzij hij kans ziet om zelf over een Vervoersvergunning te beschikken.

Tekort aan truckers wegwerken door vrouwen?

Vandaag kunt u een paar berichten tegemoet zien over de problematiek waar de transportsector zich voor gesteld ziet. Ik belicht een tweetal aspecten die, op het eerste gezicht, volstrekt tegenstrijdig zijn aan elkaar. Het ene bericht komt van Nu.nl waarin transportorganisatie VTL een oproep doet om vaker vrouwen en allochtonen in te schakelen om het probleem van het tekort aan werknemers in de sector aan te pakken. Het andere bericht is gebaseerd op een artikel van ZZP Nederland, waarin de onmogelijkheid om als ZZP-er als chauffeur aan de bak te komen, aan de kaak wordt gesteld.

Ger Ros, directeur van VTL stelde in een uitzending van het Radio 1-programma de Ochtenden dat Transportondernemers meer vrouwen en allochtonen moeten aannemen om het tekort aan chauffeurs tegen te gaan. Dat kan door flexibeler werktijden aan te bieden en kleinere werkgebieden.

Werk aan de winkel en VACATURE

Mijn collega Lilian Roos, die de afgelopen drie maanden dit weblog onderhield, heeft zo'n last van klachten aan haar pols door het overvloedige tennissen en typen, dat zij al een tijdje niet meer toegekomen is aan het schrijven van berichten. Omdat het er niet naar uitziet dat hier op korte termijn verbetering in komt, heeft zij mij gevraagd om in ieder geval tijdelijk de honneurs waar te nemen.