Categorie: "Arbeidsongeschiktheid (uitkering)"

Vergoeding voor kapster met jeukende handen

In december 2001 krijgt kapster Wendy P. last van kapperseczeem. Het is zo erg dat ze haar vak niet meer kan uitoefenen en zij besluit uiteindelijk een gerechtelijke procedure tegen haar werkgever aan te spannen. Dat soort procedures duren vaak eindeloos en pas vorige maand heeft de kantonrechter in Leeuwarden uitspraak gedaan in deze zaak. Nou was het ook een niet echt eenvoudige zaak want het is en blijft lastig om oorzaak en gevolg in dit soort zaken zorgvuldig vast te stellen. Vakcentrale FNV is in ieder geval verheugd over de uitkomst want het is voor de eerste keer dat de rechter een werkgever in de kappersbranche aansprakelijk acht voor kapperseczeem. Een signaal voor de werkgevers dus dat ze zich aan de regels moeten houden.

Werkgevers terecht aansprakelijk voor gezondheid werknemer

De kantonrechter in Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in een procedure die aangespannen was door een kapster samen met Bureau Beroepsziekten FNV. De klacht: door slechte werkomstandigheden/hygiëne kreeg de kapster last van zogenaamd 'kapperseczeem'.  De eis: schadevergoeding omdat de kapster haar vak niet meer kan uitoefenen. De uitspraak: schuldig. Met andere woorden, de werkgever moet de kapster ene nog nader te bepalen schadevergoeding betalen. Een primeur, want niet eerder kwam het tot een veroordeling van een werkgever in de kappersbranche.

Wajong op de schop: zoveelste fiasco in zicht

Ik kan me geen kabinet herinneren dat zoveel aan ongefundeerd whisfull thinking doet als deze ploeg. En één van de uitblinkers is minister Donner. Nu weer lanceert hij een plan om het aantal Wajongers (jong gehandicapten met een uitkering) drastisch terug te brengen of ze in ieder geval aan het werk te krijgen voor zover ze dat deels (en dus in theorie) nog kunnen. In principe een loffelijk streven, wat ongetwijfeld veel mensen, vooral zij die niet met hun hoofd maar met hun onderbuik denken, zullen omarmen. Maar ja, helaas zijn jong gehandicapten, net zoals ouderen in het algemeen en oudere gehandicapten in het bijzonder, voor een (deeltijd) baan afhankelijk van de goedwillendheid van het bedrijfsleven. En daar schort het dus aan, dat is iedereen wel duidelijk. Werkgevers zitten niet te wachten op jong gehandicapten, niet op ouderen en zelfs niet op allochtonen. Triest, maar het is de realiteit. Dus ook dit plan van Donner zal  'in schoonheid sterven', zij het met de nodige slachtoffers: de Wajongers…

 

Foto: gehandicapt en gekleurd: eigenlijk recht op een dubbele uitkering? 

Ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid dalen spectaculair

Het aantal mensen dat ontslagen wordt wegens arbeidsongeschiktheid is de afgelopen jaren sterk gedaald. Het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) verleende vorig jaar 5700 ontslagvergunningen voor mensen die niet meer in staat waren om hun werk te verrichten. In 2003 werden nog 18700 vergunningen afgegeven. De afname hangt volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek samen met de aangescherpte wetgeving en de toegenomen aandacht voor de re-integratie van zieke werknemers.

Werk aan de winkel en VACATURE

Mijn collega Lilian Roos, die de afgelopen drie maanden dit weblog onderhield, heeft zo'n last van klachten aan haar pols door het overvloedige tennissen en typen, dat zij al een tijdje niet meer toegekomen is aan het schrijven van berichten. Omdat het er niet naar uitziet dat hier op korte termijn verbetering in komt, heeft zij mij gevraagd om in ieder geval tijdelijk de honneurs waar te nemen.

‘Miljarden voor reïntegratie verdwenen’

Het is volkomen duister wat er is gebeurd met de 7,7 miljard euro die de afgelopen zes jaar is besteed aan reïntegratiebedrijven. Dat concludeert de SP na eigen onderzoek. “Reïntegratiebedrijven weigeren openheid van zaken te geven over de besteding van dit belastinggeld”, stelt de partij in een persbericht.