Valkuilen bij ontslag

Heel vervelend als je het je overkomt, ontslag, maar het gebeurt nu eenmaal. Om wat voor reden dan ook, je werkgever wil je kwijt. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je het zelfs redelijk vind dat je werkgever voorstelt om een einde aan de dienstbetrekking te maken. Als dat al zo is, let er dan wel op dat je wettelijke rechten niet geschonden worden. Je hoeft, zeker als je bijvoorbeeld in een moeilijke (privé) situatie zit, niet alles klakkeloos over je heen te laten gaan. Een aantal tips.

1)Het begint al bij het aangaan van een dienstbetrekking. Let er op dat je de juiste proeftijd met je werkgever overeenkomt – mocht het toch niet klikken, dan weet je tenminste wat je rechten zijn. Bij proeftijden zit het zo. Om te beginnen moet een proeftijd schriftelijk overeengekomen worden. Deze bedraagt maximaal twee maanden bij ene dienstverband voor onbepaalde tijd, of ene dienstverband voor bepaalde tijd, langer dan twee jaar. In alle andere gevallen bedraagt die periode maximaal 1 maand.

2)als je werkgever je wilt ontslaan, heb je recht op een schriftelijke reden van de opzegging. Je werkgever is niet verplicht om dat uit zichzelf te doen, wél als je er om vraagt. Twijfel je aan de juistheid van de reden, ga dan in ieder geval niet accoord met het aangezegde ontslag.

3)Let er op dat de juiste opzegtermijn in acht genomen wordt. De ontslagtermijn gaat pas in NADAT de werkgever een ontslagvergunning van het CWI heeft gekregen. Vervolgens bedraagt de opzegtermijn bij een dienstverband dat korter heeft geduurd, één maand. Na vijf jaar dienstverband is dat twee maanden, daarna moet er voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd, een maand bij opgeteld worden tot een maximum van vier maanden. Opzeggen moet plaats vinden tegen het einde van een maand. De consequentie van een zogenaamde ‘onregelmatige’ opzegging, dus zonder ontslagvergunning of inachtneming van de geldende opzegtermijn of de dag waartegen moet worden opgezegd, is dat  de werkgever schadeplichtig is.

4)Bij een dienstverband voor bepaalde tijd hoeft niet opgezegd te worden. Met andere woorden: Normaliter eindigt een dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege per einddatum (artikel 7:667 BW) en is geen opzegging of enig andere handeling vereist.Is evenwel sprake van een opzeggingsbepaling bij een tijdelijk dienstverband dan wordt vaak bedoeld een tussentijdse opzegging mogelijk te maken (dus vóór de overeengekomen einddatum). Let er in dat geval op dat dat ook met zoveel woorden in de arbeidsovereenkomst benoemd is.

Lees ook:Werkgevers: wanneer worden ze fatsoenlijk?
Lees ook:Werken tot je er bij neer valt
Lees ook:Slapen op kosten van de baas
Lees ook:Het gevaarlijkste beroep: baanwerker
Lees ook:WIA-horror komt uit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.