Categorie: "Loopbaan (carrière)"

Werkloosheid daalt vooral onder vrouwen

Vrouwen zijn nog wel vaker werkloos dan mannen, maar de laatste maanden is vooral onder vrouwen de werkloosheid gedaald. De werkloosheid onder mannen neemt sinds begin 2005 af. Onder vrouwen zette de daling van de werkloosheid ongeveer een jaar later in. Ook was de daling op jaarbasis tot voor kort kleiner onder vrouwen. Maar daar is sinds enkele maanden verandering in gekomen.

Jouw naam kan je succesfactor zijn: bereken het met de Namerator©

In het wereldje van personeelswerving worden flink wat prijzen uitgereikt. Vaak worden de uitreikingen georganiseerd uit commerciële motieven, bijvoorbeeld om publiciteit te genereren voor een congres. Met de nieuwe Publieksprijs Succesvol Werven gaat organisator Reed Business nog een stapje verder, namelijk door zichzelf te nomineren. Maar eerlijk is eerlijk: met dan ook wel een erg goeie campagne.