Vraag naar flexibel werk is groter dan aanbod

94 procent van de Europeanen zou graag flexibel werken, terwijl slechts 17 procent van de Europese bedrijven die mogelijkheid biedt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Avaya, een leverancier van communicatienetwerken en -diensten voor de zakelijke markt. Ongeveer één op de drie Europese werknemers (31 procent) zou zeker van baan veranderen als hij/zij geen toegang zou hebben tot flexibele werkomstandigheden, en 47 procent zou dit overwegen. Aangezien slechts 17 procent van de Europese bedrijven al zijn medewerkers de mogelijkheid biedt dagelijks flexibel te werken, missen veel ondernemingen zo een groot concurrentievoordeel, meent het onderzoek.

ZZP-ers zijn geen ondernemers, of toch wel?

Steeds meer zijn er geluiden te horen dat ZZP-ers eigenlijk geen ondernemers zijn. ZZP-ers zijn bijna-ondernemers, krijg je dan te horen. Afhankelijk van de definitie van het begrip 'ondernemer' kun je deze stelling onderschrijven en verwerpen. Laten we eerst eens kijken naar wat we precies verstaan onder 'ondernemer'. In de eerste plaats, en dat zal iedereen beamen, gaat het om iemand die werkt voor eigen rekening en risico. Daarbij zijn alle kosten voor zijn rekening. Afhankelijk van de rechtsvorm kan hij DGA (directeur-grootaandeelhouder) zijn maar in ieder geval is hij of zij niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. WW, ziektewet en WIA vormen, in tegenstelling voor werknemers, geen vangnet. De hamvraag is of een bedrijf opbouwen al dan niet een fundamenteel kenmerk is die hoort bij 'ondernemen'.

Belasting treedt op tegen loonheffing ontduiking

Het lijkt zo makkelijk. Je noemt je zelf zelfstandige, werkt of blijft werken voor één opdrachtgever en verwacht dan dat de fiscus meegaat in je constructie. Zeker met de bijna 1 miljoen ZZP-ers die ons land inmiddels kent én de enorme toestroom van arbeidskrachten uit landen als Polen, ligt er een hoop extra werk voor de belastingdienst. Eerder dit jaar trad zij op tegen een constructie waarbij een BV een vennootschap onder firma (v.o.f.) aanging met drie personen met de Poolse nationaliteit.

‘Ontslagen werknemer half jaar doorbetalen’

Mondjesmaat lekt er steeds meer uit over het rapport van de Commissie Bakker. Werkgevers moeten een personeelslid dat ze kwijt willen, helpen bij het vinden van een andere baan. Ze moeten de werknemer intussen nog een half jaar in dienst houden. Dat staat volgens ingewijden in het rapport dat de commissie-Bakker maandag in Rotterdam presenteert. De commissie moet het kabinet adviseren over hoe honderdduizenden mensen extra aan de slag geholpen kunnen worden. Maar er is nog meer. Lees verder hoe bakker cs er van uitgaan dat je als werknemer zelf een potje moet vullen om de (verplichte) scholing bij eventueel ontslag te bekostigen. De club, onder aanvoering van TNT topman Peter Bakker, adviseert duidelijk met de werkgeverspet op. Dat zal het kabinet ongetwijfeld lekker uitkomen…

Heb jij een rotbaan?

Niet alleen het salaris bepaalt of je een goede baan hebt . Ook de reistijd naar je werk telt mee. Gelukkig geeft de krapte op de arbeidsmarkt je de ruimte en vrijheid om te kiezen waar en voor wie je wilt werken.  Veel mensen zijn op zoek een nieuwe baan, al was het maar om meer te kunnen verdienen. De vraag is nu: aan welke eisen moet je volgende baan voldoen. Gaat het alleen maar om het geld of zijn nog andere factoren die de moeite waard zijn om mee te nemen in je beslissing? Met deze kleine test wordt het misschien net iets makkelijker om een goede keuze te kunnen maken.

Valkuilen bij ontslag

Heel vervelend als je het je overkomt, ontslag, maar het gebeurt nu eenmaal. Om wat voor reden dan ook, je werkgever wil je kwijt. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je het zelfs redelijk vind dat je werkgever voorstelt om een einde aan de dienstbetrekking te maken. Als dat al zo is, let er dan wel op dat je wettelijke rechten niet geschonden worden. Je hoeft, zeker als je bijvoorbeeld in een moeilijke (privé) situatie zit, niet alles klakkeloos over je heen te laten gaan. Een aantal tips.

Aan training en scholing heb je niets…

Medewerkers leren meer van hun werk dan van een dure cursus, zo blijkt uit onderzoek van Intermediair. Althans, wanneer het werkklimaat stimulerend genoeg is. Investeren in dure cursussen is dus niet nodig, zo blijkt uit het onderzoek onder bijna tienduizend werknemers van iets minder dan vijftig bedrijven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau SatisAction en de Universiteit van Tilburg.

Europa kondigt initiatieven aan tegen hoge brandstofprijzen

Een misleidende kop boven een persbericht van de EU. Want wie verder leest, komt niet een enkele concrete maatregel tegen…

 

Overal in de wereld werd al betoogd tegen de absurd hoge olieprijzen. Terwijl het ongenoegen in Europa uitdijt, kondigde de Europese Commissie vandaag een reeks initiatieven aan om de prijsstijgingen te verzachten. Maar verwacht er niet teveel van. De Commissie is gekant tegen maatregelen voor beroepssectoren die 'de werking van de interne markt dreigen te verstoren', maar is er wel voor te vinden dat de lidstaten 'tijdelijk' maatregelen nemen om de gezinnen te helpen 'die het meest zijn blootgesteld aan de gevolgen van de prijsstijgingen.' Opgelegde daling van ccijnzen en/of tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten, zijn niet te verwachten.

Werkgevers terecht aansprakelijk voor gezondheid werknemer

De kantonrechter in Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in een procedure die aangespannen was door een kapster samen met Bureau Beroepsziekten FNV. De klacht: door slechte werkomstandigheden/hygiëne kreeg de kapster last van zogenaamd 'kapperseczeem'.  De eis: schadevergoeding omdat de kapster haar vak niet meer kan uitoefenen. De uitspraak: schuldig. Met andere woorden, de werkgever moet de kapster ene nog nader te bepalen schadevergoeding betalen. Een primeur, want niet eerder kwam het tot een veroordeling van een werkgever in de kappersbranche.

Trouw wordt absoluut niet beloond

In 95 procent van de Nederlandse organisaties wordt het meeste geld geïnvesteerd in medewerkers die korter dan vijf jaar in dienst zijn.  Bij het leeuwendeel van de  organisaties ligt de focus zelfs op de eerste twee jaar. Trouwere medewerkers worden daarentegen vergeten. Scholing, en laat staan extra secundaire arbeidsvoorwaarden, zijn niet meer voor hen weggelegd want de focus ligt op de nieuwkomers. Dat blijkt uit human resource benchmark onderzoek (prestatievergelijking) van TNS NIPO in opdracht van Raet, een van de grootste salarisverwerkende bedrijven in Nederland.

 

Foto: trouwe, vaak oudere, werknemers hoeven nergens meer op te rekenen…