Categorie: "Werkvloer (p&o)"

Werkgevers: wanneer worden ze fatsoenlijk?

Een persoonlijk relaas. Mijn middelste dochter, net 18, solliciteert bij de modeketen Björn Borg en wordt aangenomen. Zij krijgt een contract voor zes maanden… maar met een proeftijd van twee maanden. Op de laatste dag van die twee maanden krijgt zij te horen dat zij ’s maandags niet terug hoeft te komen. Einde verhaal?

Wassen neus: functioneringsgesprekken

Het CNV heeft onder haar leden onderzoek gedaan naar onder andere hun ideeën en ervaringen met functioneringsgesprekken. De uitslag is eigenlijk verbijsterend. Bedrijven in de handel, de zakelijke en de financiële dienstverlening en in mediabedrijven nemen functioneringsgesprekken niet serieus volgens de respondenten. De medewerkers ‘belonen’ de functioneringsgesprekken met een magere 5.

Rijk door een fout van het UWV

In de jaren negentig krijgt een werknemer een hartinfarct en een burn-out. Nadat hij het een tijdje rustiger aan heeft gedaan, moet hij weer volledig aan de slag. Dat althans, vindt zijn uitkeringsinstantie, destijds nog het GAK. Die oordeelt dat de werknemer er helemaal klaar voor is. Dat was hij dus niet – óók niet volgens een aantal deskundigen blijkt achteraf. Nu, ruim tien jaar na dato en talloze procedures, besluit het UWV deze man een schadevergoeding uit te betalen van vijfhonderdduizend euro. Kassa! (uit de publieke middelen).

Reken je niet te snel rijk

Wie het nieuws een beetje volgt, zou kunnen weten dat werkgevers en werknemers samen zo’n 1,6 miljard euro terugkrijgen aan te veel betaalde WAO-gatpremies. Maar let op: lang niet iedereen krijgt waar hij of zij eigenlijk recht op heeft. Dat verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak.

Enorme stijging topinkomens

Bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland hebben het afgelopen jaar gemiddeld ruim 10% meer verdiend dan het jaar ervoor. Uitschieters zijn de salarissen van topman Donald Shepard van Aegon (+ 21% naar 4,3 miljoen) en bestuursvoorzitter Van der Veer van Shell (+ 30% naar 3,8 miljoen). Heineken topman Thony Ruys streek van allemaal het meeste op, 6,4 miljoen, een verdriedubbeling van zijn inkomen t.o.v. een jaar eerder. Dit meldde de Volkskrant zaterdagochtend.

Armoede onder ouderen toegenomen

De armoede onder ouderen verschuift naar de ‘jongere ouderen’. Door het afschaffen van vut- en prepensioenregelingen is een nieuwe groep armen aan het ontstaan onder 55- tot 65-jarigen. Vooral onder diegene die vanwege bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, niet meer volledig mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. Inmiddels leven 1 op de 10 ‘jongere ouderen’, ofwel circa 150.000 personen, onder de armoedegrens.

FNV voert actie tegen AOW-gat

Mensen die niet hun hele (werkzame) leven in Nederland hebben gewoond, worden na hun 65e gekort op hun AOW-uitkering. Dat komt omdat de AOW in Nederland in vijftig jaar tijd – tussen het 15e en 65e jaar – wordt opgebouwd. Wie niet al die tijd in Nederland heeft gewoond, krijgt een lagere uitkering.

Bijstand: ‘moeilijke groepen bestaan niet’

Gisterochtend opende de Volkskrant met het bericht dat de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten (Divosa) vindt dat circa 150 duizend bijstandsgerechtigden ontheffing moeten krijgen van de sollicitatieplicht. Zij zouden vrijwel geen kans maken op een baan en horen daarom niet thuis in het huidige systeem dat erop gericht is iedereen aan het werk te krijgen. Blijkens een persbericht van vanmiddag is staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een totaal andere mening toegedaan. Gemeenten moeten zich maar meer inspannen om de ‘moeilijke groepen’ in de bijstand aan het werk te krijgen.

Schoonmakers in actie

Waarschijnlijk zijn op korte termijn acties te verwachten van schoonmakers in Den Haag, althans als het aan FNV ligt. De toenemende bestaansonzekerheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt is de voornaamste reden. De constante dreiging om ontslagen te worden, omdat je maar een jaarcontract hebt of zelfs geen contract, de angst hoe je de volgende huurverhoging in financieel opzicht moet overleven, de stress van de kosten van de zorgverzekering en de angst om het land uitgezet te worden: het zijn factoren waardoor deze groep werknemers bij uitstek extra kwetsbaar is en een makkelijke prooi vormt voor malafide werkgevers.

Werkgevers maken misbruik van Polen

In tegenstelling van wat vaak wordt beweerd, zijn het niet de Poolse werknemers die de baantjes ‘inpikken’ van Nederlandse werknemers. Uit recent onderzoek van FNV Bondgenten blijkt dat werkgevers – met hulp van de Centra voor Werk en Inkomen – eerst hun Nederlandse werknemers de laan uitsturen om daarna goedkope arbeidskrachten van elders de vacature te laten vervullen.