Categorie: "Werkstress (burnout)"

Pauzes op het werk: waar heeft u recht op?

Iedere werknemer heeft het recht om het dagelijks werk te onderbreken met een of meerdere pauzes. Onder een pauze wordt verstaan een onderbreking van de werkzaamheden van tenminste 15 aaneengesloten minuten. In de regel gelden voor pauzes collectieve afspraken in de onderneming of instelling waar men werkt. Maar waar heeft men nu ‘recht’ op?

Meer vrijheid bij invullen arboregels

Met ingang van volgend jaar krijgen werknemers en werkgevers meer ruimte om samen het eigen arbobeleid in te vullen. Dat staat in een voorstel voor een nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Of dat voorstel nou wel zo slim is, wordt pas duidelijk als je het jaarverslag 2005 van de Arbeidsinspectie er naast legt. Die meldt namelijk in 2005 een forse stijging van het aantal overtredingen van de huidige Arbo-regels. Je kunt je dan ook afvragen of het in het belang van werknemers is dat de overheid zich juist nu terugtrekt.