Categorie: "Werkstress (burnout)"

Jongste werknemers krijgen geen minimumloon

Al jarenlang strijden de jongeren van FNV en CNV om een einde te maken aan wat in hun ogen leeftijdsdiscriminatie is. En wel van 13- en 14-jarige werknemertjes die nog steeds geen recht hebben op een passend minimumloon. Laat ik voorop stellen dat ik vind dat zulke jonge kinderen ook niet zouden moeten (willen) werken, maar nu dat wettelijk mogelijk is sinds 1995 vind ik ook dat ze recht hebben op een minimumloon. Juist als jongste en waarschijnlijk meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, vind ik dat zij beschermd moeten worden tegen mogelijke uitbuiting. Maar de Hoge Raad besliste onlangs anders.

Bij de foto: er zijn talloze bedrijven die gebruik maken van de diensten van 13- en 14-jarigen en maar wat blij zijn dat ze geen minimumloon hoeven te betalen.

De baas geeft u vrij omdat..

In Nederland kennen we een aantal verlofregelingen die werknemers in staat stellen om privé zaken te regelen. Er zijn zelfs regelingen waarbij het salaris volledig wordt doorbetaald. Het zwangerschapsverlof is daar waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van. Maar u heeft ook recht op calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof, adoptieverlof en bijvoorbeeld ouderschapsverlof. De belangrijkste kenmerken van de verschillende verlofregelingen zet ik voor u op een rij.

Foto: ook als je huis in de fik staat, heb je natuurlijk recht op calamiteitenverlof

Prestatieloon is terug van weggeweest

Het aloude prestatieloon – loon naar werken of in ieder geval naar prestatie en resultaat – lijkt weer helemaal terug te zijn van weggeweest. Alleen wordt het tegenwoordig heel deftig ‘individuele beloning’, maar het principe blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. Het fenomeen vindt vooral plaats in de sales. Als accountmanagers hun ‘targets’ halen (lees: hun opgedragen omzetten binnenhalen) dan krijgen ze alsnog het stuk salaris waar ze eigenlijk al recht op hadden maar wat hen onthouden was in de primaire arbeidsvoorwaarden. Ford wist dat al met de invoering van de lopende band en het instellen van de stuksbeloning.

Oudere werknemers aan hun lot overgelaten

Bijna de helft van de ondernemingsraden komt niet op voor de toekomst van oudere werknemers. Dat blijkt uit een onderzoek dat de werkgroep GrijsWerkt vandaag heeft gepubliceerd. De raden zijn absoluut niet bezig om het onderwerp leeftijd en leeftijdsbewust ondernemen op de agenda te zetten, volgens de werkgroep die is ingesteld door het ministerie van Sociale Zaken.

Gelijk loon voor gelijke arbeid: niet nodig

Werkgevers mogen sommige werknemers méér betalen dan andere, ook al doen ze hetzelfde werk. Dit heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg bepaald in een zaak die was aangespannen door een Britse werkneemster.
In de praktijk betekent dit dat vrouwen, die vaker dan mannen enige tijd niet werken wegens zwangerschapsverlof of zorg voor de kinderen, niet automatisch recht hebben op evenveel salaris als mannelijke collega’s. Dit komt doordat die mannen in de tijd dat ze doorwerken meer ervaring opdoen.

Managers verdienen te veel

Managers worden te hoog gewaardeerd volgens een artikel in Trouw van dit weekend. In het artikel wordt Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, geciteerd. Volgens De Beer moeten mensen die het werk uitvoeren, beter worden betaald. Managers zijn volgens hem niets meer of minder dan ‘dienstverleners’ aan de mensen die het echte werk uitvoeren. ‘Een organisatie managen kan iedereen. Neem het onderwijs, daar kun je alleen carrière maken als leidinggevende. Maar wat echt moeilijk is, lesgeven en kennis overdragen, wordt minder gewaardeerd’ aldus De Beer. Interessante gedachtegang.

Over arbeidsomstandigheden gesproken…

Het Wirtschaftswunder van China wordt bekostigd over de ruggen van honderdduizenden jongeren die voor hele kleine salarisjes minimaal 45 uur per week werken. Zij zitten aan de lopende band en zetten uur na uur, onderdelen in elkaar van (consumenten)elektronica zoals Dell computers en iPods. Hard werken levert gemiddeld 80 euro per maand op. Opmerkelijk detail: Europese en Amerikaanse bedrijven zijn het populairst, want Taiwanese en Chinese bedrijven betalen nog slechter en daar zijn de arbeidsomstandigheden vaak ook nog abobinabel.

CWI zet zich in voor 45-plussers

Het CWI ziet in dat het aantal 45-plussers in de werkloosheidscijfers onevenredig vertegenwoordigd is. Ter illustratie: Utrecht telt circa 45.000 werkelozen waarvan circa 23.000 45-plussers. Het landelijk beeld verschilt niet veel van de Utrechtse statistieken. En aan die scheefgroei wil het CWI wat doen. Ze gaan de komende tijd driehonderd nieuwe mensen aantrekken om deze groep ouderen extra te begeleiden. In de hoop dat ze ze aan de slag krijgen.

Afdeling personeelszaken overbodig?

Alweer acht jaar geleden schrapte het Amerikaanse Beverages & More zijn afdeling personeelszaken. Leidinggevenden hebben alle taken overgenomen. In de visie van directeur/eigenaar Bannus Hudson zijn managers beter geschikt dan HR managers om personeel te werven, te behouden en te motiveren. Bovendien kunnen werknemers met speciale software hun arbeidsvoorwaarden bekijken. Het bedrijf heeft 1000 werknemers, 55 winkels en een omzet van 350 miljoen dollar per jaar.

Arboconvenant werpt vruchten af

Versterking van de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor veilige arbeidsomstandigheden werpt vruchten af, jubelt het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maatregelen die sectoren en bedrijven zelf vormgeven, sluiten beter aan bij knelpunten die daar spelen en worden ook beter nageleefd, jubelt het persbericht verder. Vreemd, want in mei schreef ik nog een berichtje naar aanleiding van een persbericht waardoor je toch wat minder enthousiast raakte over de voornemens van staatssecretaris Van Hoof.

Zie ook: meer vrijheid bij invullen arboregels