Categorie: "Werkstress (burnout)"

GRATIS de laatste nieuwtjes in je mailbox

Wil je automatisch op de hoogte blijven van nieuws, informatie en tips rondom werk? Dan hoef je deze website nooit meer op te zoeken, en achterstallig leesvoer inhalen is ook verleden tijd.

Vul rechtsonder in de navigatie bij 'Updates in e-mail' je e-mailadres in. Je ontvangt dan elke dag de nieuwsberichten automatisch in je mailbox. Nadat je het adres hebt ingevoerd, krijg je een bevestigingsakkoord in je mailbox. Vergeet deze niet te activeren. En let op: hij kan in je spambox terechtkomen.

.

Voorlichters van Stichting Pandora gaan heel het land door

Wat hebben Shell, de Politieacademie in Rotterdam en de Bond van Plattelandsvrouwen in Balkbrug gemeen? Alledrie kregen ze op aanvraag een ervaringsdeskundige van Stichting Pandora op bezoek. Deze voorlichters gaven een workshop, waarbij hun persoonlijke ervaringsverhaal het uitgangspunt was.

Weblog nieuw leven ingeblazen

Beste vaste lezer,

Het onderhoud van deze weblog heeft ruim een jaar stilgelegen, maar sinds februari is de berichtgeving nieuw leven inblazen.

In mei  2006 werd deze blog opgezet door Roland Klaverstijn, die hem tot december van dat jaar onderhield. De berichten van vóór februari 2008 zijn dus
van zijn hand.

Ik hoop dat je met interesse deze werkwijzer zal blijven volgen. Reacties, suggesties en commentaren zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Veel leesplezier, Lilian

Zwarte Pieten over ontslagregeling

Koud is het akkoord over een eventuele versoepeling van het ontslagrecht van de baan, of het zwarte pieten is begonnen. De werkgevers leggen de schuld bij het FNV. Agnes Jongerius ontkent. Er was geen sprake van een principe akkoord. De werkgevers liegen. Wat ook zo leuk is: op zibb.nl staat een compleet andere lezing dan op de site van het Brabants Dagblad. Het Brabants Dagblad kiest – voorzichtig – partij voor het FNV, zibb.nl (een site voor ondernemers) voor de werkgevers versie.

  

Ouderen wíllen helemaal niet werken

Het moet niet gekker worden. De overheid roept om het hardst dat er meer ouderen aan werk geholpen moeten worden (zie ook het vorige berichtje), werkgevers staan absoluut niet te springen om ouderen in dienst te nemen en nu blijkt – uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek – dat het meerendeel van de werkloze ouderen helemaal niet wíllen werken. Van de 55- tot 59 jarigen die nu zonder werk thuis zitten, zou slechts zeven procent wel willen werken. Wie het nog snapt, mag het zeggen.

Foto: wie wil er nou op zijn 55ste achter de geraniums? 

 

Oudere werkloze verdient meer steun

Volgens Leo Hartveld, FNV bestuurder, zijn forse maatregelen nodig om werkzoekende 45-plussers weer aan een baan te helpen. Slechts 6% van de werkzoekenden tussen de 55 en 60 jaar vindt binnen drie maanden een baan, terwijl dit onder jongeren tussen de 20 en 25 jaar bijna 70% is. Dat er iets moet gebeuren is dus wel helder, alleen over het ‘hoe’ wordt nog volop gebakkeleid. Hartveld heeft staatssecretaris Van Hoof in een brief een aantal suggesties aan de hand gedaan.

Versoepeling ontslagrecht goed voor economie?

Door versoepeling van het ontslagrecht zal de werkeloosheid vermoedelijk verder dalen. Dat althans, is de kop waarmee het Centraal Planbureau een persbericht de wijde wereld instuurt. Maar, de adder onder het gras, dat komt alleen maar omdat werknemers minder hoge looneisen zullen durven stellen, wat loonmatiging in de hand werkt. Maar meer banen? Nee dat zal het niet opleveren. Hooguit een andere spreiding van werk. Werkelozen zullen sneller aan een baan komen, met name jongeren en allochtonen zullen daar van profiteren.

Versoepeling ontslagrecht van de baan

De discussies over de hervorming van het ontslagstelsel is binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) volledig geblokkeerd. De SER probeerde het eens te worden over een versoepeling van het ontslagrecht in ruil voor scholing voor werknemers die hun baan (dreigen te) verliezen. Maar zoals zo vaak, staan werkgevers en werknemers lijnrecht tegenover elkaar. Werkgevers hikken aan tegen de kosten van scholing, werknemers (=de vakbonden) hebben grote moeite om de afkoopsommen die vastgesteld worden door de kantonrechters, te verlagen.