Categorie: "Vrouwen & werk"

Werkloosheid daalt vooral onder vrouwen

Vrouwen zijn nog wel vaker werkloos dan mannen, maar de laatste maanden is vooral onder vrouwen de werkloosheid gedaald. De werkloosheid onder mannen neemt sinds begin 2005 af. Onder vrouwen zette de daling van de werkloosheid ongeveer een jaar later in. Ook was de daling op jaarbasis tot voor kort kleiner onder vrouwen. Maar daar is sinds enkele maanden verandering in gekomen.

Te weinig vrouwelijke topambtenaren

Het kabinetsdoel om meer vrouwen als topambtenaren te benoemen, lijkt niet gehaald te worden. Dat stelt het kenniscentrum E-Quality. In de Emancipatienota van minister Plasterk staat dat vrouwen in 2001 een kwart van de hogere ambtelijke functies moeten bezetten. Maar op dit moment bekleedt bijvoorbeeld nog geen enkele vrouw de functie van secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke post. (Bron: Volkskrant Banen)

Weblog nieuw leven ingeblazen

Beste vaste lezer,

Het onderhoud van deze weblog heeft ruim een jaar stilgelegen, maar sinds februari is de berichtgeving nieuw leven inblazen.

In mei  2006 werd deze blog opgezet door Roland Klaverstijn, die hem tot december van dat jaar onderhield. De berichten van vóór februari 2008 zijn dus
van zijn hand.

Ik hoop dat je met interesse deze werkwijzer zal blijven volgen. Reacties, suggesties en commentaren zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Veel leesplezier, Lilian

Worstelen met kinderopvang

Het combineren van kinderen en werk blijft lastig (en duur!). En ook al blijven vaders achter in de zorgtaken, ruim de helft van hen zorgen op vaste doordeweekse dagen voor hun kroost. Voor moeders is dat 9 van de 10. In concrete cijfers: ruim 1,3 miljoen vrouwen en meer dan 600.000 mannen plannen zorgdagen in, zodat ze geen – of minder – gebruik hoeven te maken van kinderopvang wanneer ze aan het werk zijn.

Vrouwen krijgen nog lang minder salaris

Een berichtje van collega Hester de Waard van vrouw.blog.nl. Het gaat nog minstens 150 jaar duren voor vrouwen hetzelfde verdienen als mannen. Vreemd? Ja. En nee. Omdat vrouwen aan het begin van hun carrière afhaken om kinderen te baren, ontstaat een achterstand die zij naderhand niet meer inhalen.