Categorie: "Van alles en nog wat"

Invloed topmanagers relatief gering

De invloed van topmanagers van grote en grotere ondernemingen op het bedrijfsresultaat is relatief gering. Dat blijkt alleen al uit het feit hoe kort zij in de praktijk daadwerkelijk leiding geven aan een bedrijf. In een onlangs verschenen rapport blijkt dat het aantal keren dat een topmanager gedwongen moet vertrekken, sinds 1995 verviervoudigd is. Wereldwijd moesten in 2005 15,3% van de topmanagers het veld ruimen, waarvan ruim eenderde gedwongen.

Werkgevers: vakantie flexibeler inzetten

Werkgevers willen vakantie en verlof op een andere manier inzetten dan nu vaak het geval is. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Een van de mogelijkheden waaraan werkgevers daarbij denken, is een systeem waarbij werknemers naar huis gestuurd kunnen worden bij overcapaciteit of juist opgeroepen kunnen worden wanneer er veel werk ligt.

Boos over ‘oud nieuws’

ABVA/KABO FNV is woedend over de stijging van de inkomens in de (semi)publieke sector. Het blad Intermediar heeft een overzicht gepubliceerd van de inkomens van de topbestuurders van publieke en semi-publieke bedrijven en instellingen. Van 25 bestuurders is het inkomen met meer dan tien procent gestegen en nog eens 25 bestuurders zagen hun inkomen met meer dan 5% toenemen. Maar, eh, what’s new?

Ook in de zorg dreigen grote personeelstekorten

Verpleeg- en verzorgingstehuizen – toch al niet de meest populaire werkgevers – worden ook al geconfronteerd met een oplopend personeelstekort. Die vrees bestaat bij minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) en de zorgvakbond Abvakabo dat werkgevers in de zorg gedwongen zullen worden om op grote schaal verpleegkundigen in het buitenland te moeten werven.

Waarschuwing MKB: personeelstekort dreigt

Eens zal de arbeidsmarkt wel weer eens veranderen van een aanbodmarkt in een vraagmarkt. Met andere woorden; dan zal het aantal vacatures het aantal werkzoekenden overstijgen. Volgens MKB-Nederland, het CWI en het Servicepunt MKB is die situatie met name voor het MBK aanstaande. De werkgelegenheid in het MKB neemt vanaf volgend jaar met gemiddeld 100.000 arbeidsplaatsen toe en stijgt het sterkst in de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures stijgt de komende jaren naar meer dan 600.000.

Integriteit bepaalt werkplezier

Werknemers zijn minder integer en beduidend ontevredener met hun werk en de sfeer in het bedrijf als ‘de topman’ zich schuldig maakt aan zelfverrijking, vriendjes-politiek en autoritair en intimiderend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV onder leden van een zevental aangesloten bonden.

Je bijstanduitkering regel je via de PC

Burgers die een bijstandsuitkering nodig hebben, kunnen volgend jaar vanachter de computer hun gegevens invullen. Ook kunnen zij zich inschrijven via internet voor een baan of het aanvragen van een WW uitkering. Vanaf 2007 kunnen ook alle uitkeringsinstanties die hierbij betrokken zijn de gegevens raadplegen, zodat niet iedere keer opnieuw dezelfde vragen aan de cliënt hoeven te worden gesteld. Dat alles is bedacht door staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die een en ander in een brief aan de Tweede Kamer heeft laten weten.

Aantal ontslagaanvragen daalt

Het aantal ontslagaanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en kantonrechters is in 2005 met 12 procent afgenomen in vergelijking met 2004. Vorig jaar vroegen werkgevers ruim 142.000 maal ontslag aan, in 2004 bedroeg dat aantal nog ruim 162.000. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2005 die minister de Geus van SZW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bent u ook zo ontzettend aan calamiteitenverlof toe?

Het overkomt iedereen wel eens. Een gesprongen waterleiding, een ziek kind dat niet naar school kan, een auto met een lekke band. Wat doe je als je eigenlijk naar je werk moet maar plotseling geconfronteerd wordt met een kleine ramp? Je zieke kind laat je niet alleen, op een watersnood zit je al helemaal niet te wachten en het openbaar vervoer is geen oplossing. En dan rijst de vraag: wie draait op voor de verzuimde uren?