Categorie: "Van alles en nog wat"

Eigen zaak lo(n)kt voor 15% van de werknemers

Op dit moment loopt 1 op de 7 werkenden met het idee rond om als freelancer te gaan werken, blijkt uit onderzoek. Dit komt overeen met ruim 1 miljoen werknemers. Door de aantrekkende economie zullen weer meer werknemers de overstap naar een bestaan als zelfstandige overwegen. Vooral onder hoog opgeleide, ervaren mensen in beroepen waar te weinig werknemers beschikbaar zijn, zoals ICT en management, blijkt vaker de behoefte te bestaan om ‘voor jezelf te beginnen’.

Rouw bij verlies gezondheid

Bij rouw wordt vaak het eerst gedacht aan het verdriet bij verlies van een dierbare. Maar rouw – zo blijkt uit onderzoek – kan ook optreden bij het verlies van gezondheid. Ziekte of ongeval, het verliezen van een ‘gezond’ leven, waar je in principe alles kon wat je wilde, kan wel degelijk tot een rouwproces leiden, al is dat alles behalve geaccepteerd. Oké, je maakt een nare periode mee, maar na korte of iets langere periode moet het over zijn. ‘Het leven gaat door’, ‘tel je zegeningen’ en meer van dergelijke dooddoeners, maken duidelijk dat het mooi geweest is.

Anoniem solliciteren wérkt

Eén zwaluw maakt nog geen lente maar het is bemoedigend om te lezen dat anoniem helpt om meer allochtonen, vrouwen en ouderen aan een baan te helpen. In Frankrijk boekt het ict-bedrijf Breuzard opmerkelijke resultaten met het anonimiseren van de sollicitatiebrieven. Meer mensen uit de genoemde groepen werknemers werden aangenomen. In Nederland is men er over het algemeen geen voorstander van omdat ‘discrimineren later in de procedure alsnog mogelijk is’. Sylvain Breuzard, directeur van het Franse bedrijf liet zich daar niet door weerhouden. ‘Alle verkoop-handboeken leren: zorg dat je direct tegenover je klant zit, dan heb je een kans’. Met andere woorden, als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, heb je het als sollicitant zelf in de hand om je goed te presenteren. En daar ben ik het helemaal mee eens.

Ook Wijn wil ‘sprinkhanenplaag’ beteugelen

Minister Wijn omarmt het voorstel van FNV Bondgenoten om de rechter meer bevoegdheden te geven als de continuïteit van een onderneming op het spel staat door een aanval van hedgefondsen (investeringsfondsen die ervan uitgaan dat zij, als ze de onderdelen van het bedrijf verkopen, er meer voor vangen dan voor het geheel, de zogenaamde sprinkhanen). Opmerkelijk omdat minister Zalm (Financiën) het gevaar relativeerde en Wijn zelfs afviel.

Aantal nieuwe bedrijven naar record

Het afgelopen jaar zijn ongeveer 40.000 mensen een eigen bedrijf begonnen. Dat is een record, wat overigens al in 2006 verbroken lijkt te worden. Want in het eerste kwartaal van 2006 zijn 12.600 mensen een eigen bedrijf gestart, vijfhonderd meer dan in het eerste kwartaal van 2005. Dat heeft het CBS berekend, die er tegelijkertijd een verklaring voor geeft. De belangrijkste redenen zijn aan de ene kant de opleving van de economie (men ziet kansen) , aan de andere kant de slechte arbeidsmarkt (een baan is niet te vinden).

Werk maken van reïntegratie

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken heeft de gemeenten opgeroepen om meer werk te maken van reïntegratie, vooral voor mensen die ‘ver van de arbeidsmarkt’ staan zoals langdurig bijstandsgerechtigden. Die oproep is nodig om dat gemeenten, sinds de invoering van de ‘Wet werk en bijstand’, hun inspanningen vooral gericht hebben op een strengere controle ‘aan de poort van de bijstand’ en op fraudebestrijding. Maar geld is er genoeg volgens Van Hoof. In 2005 is er nog 218 miljoen euro uit 2005 en ook in 2003 en 2004 is niet het hele budget opgebruikt. Voor 2006 is mede daardoor, een budget beschikbaar van ruim 530 miljoen. En daar zou je toch wel wat voor en van kunnen doen, lijkt mij.

Politiecontroles, zin of onzin?

Wat hebben politiecontroles nou met wijzer werken te maken? Veel. Heel veel. Het ene moment gaat het over een overijverige Groninger politieagent die trucs gebruikt om werknemers tijdens woon-werkverkeer te misleiden en zo te kunnen bekeuren, het volgend moment houdt de politie Twente een grootscheepse controle onder vrachtwagenchauffeurs. En daarbij is het ook, onder het motto van de verkeersveiligheid, eigenlijk alleen maar een manier om bionnen te schrijven, en dus poen binnen te halen. Ook al heeft Donner laten weten dat ‘prijsschrijven’ of bonnentargets van de baan zijn. Lees en huiver.

Weg met de no-claim regeling in de ziektekosten

De no-claimregeling in de ziektekostenregeling is een onding en moet worden afgeschaft. Niet alleen de vakbonden denken daar zo over, maar steeds meer politieke partijen ook. Van SP en PvdA was het al bekend, maar ook het CDA schuift voorzichtig die kant op. Alle verzekerden betalen jaarlijks circa 90 euro om de no claim regeling te bekostigen, terwijl de regeling alleen de gezonden en mensen recht van lijf en leden ten goede komt.

Vette boetes wegens illegale arbeid

In 2005 hebben controles van de Arbeidsinspectie geleid tot 26 miljoen euro aan boetes voor werkgevers en particulieren die met illegale arbeidskrachten werken. De boetes zijn sinds de invoering van het lik-op-stuk beleid aanmerkelijk hoger geworden, de procedures zijn eenvoudiger en er zit minder tijd tussen overtreding en boete. Dit alles blijkt uit een evaluatie die staatssecretaris Van Hoof naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

BigMac gaat voor imago

De grootste fastfoodketen ter wereld, McDonald’s wil af van het imago dat zij slechts laag opgeleide jongeren in dienst heeft en neemt, dat zij niet goed zorgt voor het milieu en eigenlijk de gezondheid van haar klanten schade toebrengt. En dan komen ze met een initiatief dat volgens mij lof verdient, en dan vallen de terpetijnzijkerds gelijk weer over hen heen.