Trucker langs de kant van de weg (2)

Tegenover de oplossing die transportorganisatie VTL ziet voor het personeelsekort in de sector, stelt ZZP Nederland een heel andere oplossing voor. Verander de wet zo, dat ZZP-er aan de slag kunnen als zelfstandig chauffeur. Want dit nu is, onder de huidige wetgeving, niet mogelijk. Sterker, het is verboden bij wet om als transportbedrijf zelfstandige chauffeurs in te huren in drukke perioden. Artikel 14 van de Wet Goederenvervoer luidt: 'Het is een vergunninghouder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.' Het wetsartikel gebiedt verder dat er tussen de vergunninghouder en de bestuurder van de vrachtwagen sprake dient te zijn van een arbeidsverhouding en dat het vervoer voor rekening en risico van de vergunninghouder dient te zijn. Daarmee wordt het de aspirant zelfstandige onmogelijk gemaakt om een VAR-verklaring los te krijgen bij de belastingdienst. Kortom, de ZZP chauffeur is bij voorbaat kansloos, tenzij hij kans ziet om zelf over een Vervoersvergunning te beschikken.Op dit moment ligt er een barrière voor de chauffeur die zelfstandig wil worden. De chauffeur dient naast de benodigde vakdiploma’s en rijbewijzen ook nog eens aantoonbaar te beschikken over een eigen vermogen van minimaal 18.000 Euro om een vergunning aan te vragen. Dit moet worden aangetoond middels een door een Register Accountant verstrekte (kostbare) verklaring. Vervolgens bedragen de jaarlijkse kosten voor een vergunning ook nog eens ca 500 Euro. De oplossing lijkt ook hier simpel: pas de wet aan om het mogelijk te maken dat ZZP-ers als chauffeur aan de bak komen. Maar dat is te simpel gedacht vrees ik. Diverse politieke partijen, waaronder de PvdA en de SP houden dit tegen. Men is bang voor ontduiking van de CAO lonen en een grote komst van buitenlandse chauffeurs, met name uit Polen. Ook diverse vervoersorganisaties stonden niet te trappelen om meer concurrentie toe te laten. Dus toch maar liever vrouwen en allochtonen achter het stuur? Dan hou je in ieder geval je monopolie in stand… en kun je bijvoorbeeld Poolse truckers voor een schijntje heen en weer laten rijden…

Lees ook:Borgstelling startende ondernemers
Lees ook:Tekort aan truckers wegwerken door vrouwen?
Lees ook:Aantal nieuwe bedrijven naar record
Lees ook:De laatste Bald-ontwikkelingen
Lees ook:Veel klachten over warm weer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.