Categorie: "Sociale Zaken"

Zwangere zelfstandigen tussen wal en schip?

De afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) in 2004 heeft ertoe geleid dat vrouwelijke zelfstandigen te beperkte mogelijkheden hebben om hun inkomensderving tijdens de periode rond de bevalling te verzekeren. De overheid blijft echter verantwoordelijk voor het creëren van een passende voorziening voor vrouwelijke zelfstandigen via een publieke regeling of via een private verzekering.

De goedertierenheid van het kabinet

Werkloze en gedeeltelijk arbeidsongeschikte vrijwilligers en mantelzorgers kunnen, als het aan het kabinet ligt, vanaf 1 oktober 2006 onder voorwaarden tijdelijk een ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment geldt een soortgelijke regeling al voor mensen die op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder waren. De nieuw voorgestelde regeling is niet leeftijdgebonden.

‘Medezeggenschap stimuleren’ volgens De Geus

De samenwerking tussen bestuurder en Ondernemingsraad kan beter volgens minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eén van de instrumenten waarmee De Geus dat wil bewerkstelligen is de invoering van het ambassadeursnetwerk Medezeggenschap ORakel. Doel van dit netwerk is werkgevers te stimuleren tot betere communicatie met en overleg binnen de onderneming en vooral met de OR.

Is een bestaan als zelfstandige de oplossing?

Minister de Geus heeft zijn plannen om het werklozen makkelijker te maken om als zelfstandige aan de slag te gaan, door het kabinet gekregen. De WW wetgeving wordt aangepast waardoor werklozen die voor zich zelf willen beginnen, gedurende zes maanden hun uitkering doorbetaald krijgen en vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht in die periode. Eventuele verdiensten worden voor 70% verrekend met de uitkering.