‘Miljarden voor reïntegratie verdwenen’

Het is volkomen duister wat er is gebeurd met de 7,7 miljard euro die de afgelopen zes jaar is besteed aan reïntegratiebedrijven. Dat concludeert de SP na eigen onderzoek. “Reïntegratiebedrijven weigeren openheid van zaken te geven over de besteding van dit belastinggeld”, stelt de partij in een persbericht.

De SP wil een parlementair onderzoek. Ook wil de partij dat de begeleiding bij reïntegratie voortaan door gemeenten wordt uitgevoerd.

Miljarden belastinggeld
De Tweede Kamerleden Paul Ulenbelt en Paul Lempens hebben de laatste weken geprobeerd te achterhalen waar de miljarden aan belastinggeld zijn gebleven. “Het resultaat is volstrekt onduidelijk”, stelt Ulenbelt. “Toch blijven de miljarden via de gemeenten en het UWV naar de commerciële bedrijven stromen.”

Geen publieke controle
“Wij hebben tien grote reïntegratiebedrijven proberen te onderzoeken”, vervolgt Ulenbelt. “En geen van hen kan of wil de besteding van de publieke middelen verantwoorden. De informatie wordt vaak als ‘concurrentiegevoelig’ bestempeld. Daardoor kan er geen controle plaatsvinden op de besteding van miljarden euro’s.”

Aan deze waanzin moet een einde komen, vindt de SP. “Breng de uitvoering van de reïntegratie naar de gemeenten, zodat er democratische controle kan plaatsvinden op de bestedingen”, oppert Ulenbelt.

‘Net als Betuwelijn’
Eind 2004 constateerde de SP al dat de reïntegratie ‘een schandalige miskleun was in de orde van grootte van de Betuwelijn’. Afgelopen tijd heeft de SP opnieuw ervaringen verzameld via een online meldpunt.

Minimale inspanningen
Lempens: “Het blijkt nog steeds een puinhoop. Van de tweehonderd meldingen waren er vier positief. Veel mensen geven aan door eigen inspanning aan werk te zijn gekomen en dat het reïntegratietraject daarbij niet heeft geholpen, of zelfs heeft tegengewerkt. Mensen worden van bureau naar bureau gestuurd, zonder resultaat.”

“Er wordt gemakkelijk geld verdiend door minimale inspanningen", stelt Lempens. "Zo worden werkzoekenden doorgesluisd naar uitzendbureaus en dochterondernemingen.”

Persoonlijke situatie
Begin maart bleek al uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) dat werkzoekenden negatief oordelen over de dienstverlening van reïntegratiebedrijven.

Veel respondenten gaven een negatief oordeel over de effectiviteit van de hulpverlening. Als verbeterpunt noemde veertig procent van de werkzoekenden dat de hulp bij het zoeken naar een baan beter moet aansluiten op de persoonlijke situatie.

Lees ook:
> Ziek melden via internet zorgt voor minder verzuim
> Ziekteverzuim binnen gezondheidszorg stijgt
> 'Werknemer moet ziekteverzuim zelf betalen'

Lees ook:Werk maken van reïntegratie
Lees ook:Competentietest vergroot baankansen 45-plussers
Lees ook:Hulp aan werkzoekenden kan beter
Lees ook:Ziekteverzuim binnen gezondheidszorg stijgt
Lees ook:Laagterecord aantal werkzoekenden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.