‘Hoer’ is toevallig ook gewoon een beroep

Het Groningse escortbureau He & She vindt dat het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in Groningen zich schuldig maakt aan discriminatie. Exploitant Job te Boekhorst zegt dat het arbeidsbemiddelingsbureau weigert actief op zoek te gaan naar prostituees en telefonistes voor zijn bedrijf. Het bureau overweegt juridische stappen. Een woordvoerster van het CWI in Groningen brengt daar tegen in dat het centrum zich daarmee aan de regels houdt zoals die door de staatssecretaris zijn opgesteld. Eh, hoeren op bestelling?

Rechter dwingt Aldi om werkdruk te onderzoeken

Het is algemeen bekend dat supermartkketens niet uitblinken in, alten we zeggen, zorgzaamheid voor hun personeel. Hoge werkdruk, mager loon en zelfs intimidatie, zijn bij sommige ketens aan de orde van de dag. Supermarktketen Aldi heeft nu de voorzieningenrechter op zijn pad getroffen. Eerdere toezeggingen aan de vakbond om onderzoek te doen naar de werkdruk, moet alsnog, maar nu onder dwang van een rechterlijke uitspraak, uitgevoerd worden. Binnen vier weken moet een onderzoek beginnen onder het personeel naar de werkdruk. Dat heeft tenminste de rechtbank in Zwolle bepaald. Volgens de voorzieningenrechter staat vast dat Aldi de vakbond in een eerder stadium mondeling én schriftelijk toezeggingen heeft gedaan over het onderzoek. Daarvoor zouden werknemers van de Aldi-vestigingen in Ommen en Groenlo worden ondervraagd. Later kwam Aldi terug op deze belofte. De vakbond begon daarop een kort geding om te bewerkstelligen dat het onderzoek alsnog zou worden uitgevoerd.

Staken is toevallig een recht

Het valt me op dat iedere keer als er een groep werknemers staakt, de krokodillen tranen ruim vloeien. Het 'not in my back yard' gehalte is groot in Nederland, óók als het om staken gaat. Dus nu hebben we te maken met veel ach en wee en veel 'ellende' van mensen die zich in de eerste plaats gedupeerd voelen in hun hoedanigheid als 'reiziger'. ik vind dat altijd iets sneu's hebben, vooral als geïnterviewden (de radio is gek op quotes van mensen die toch zo stom waren om bij een bushalte te gaan wachten), andermans vermeende zieligheid nodig hebben om hun eigen zieligheid te onderstrepen. Voor zichzelf vinden ze het al erg, maar voor 'al die mensen die naar het ziekenhuis moeten', en 'voor al die scholieren die nog een examen moeten doen' en… Wat mij betreft: driewerf bah!

Baan scoren doe je vooral op internet (of niet?)

Het zoeken van een (nieuwe) baan begint tegenwoordig vooral op internet. Wie actief op zoek is naar een baan, komt er niet meer met alleen het uitpluizen van de zaterdagkrant.
In krap tien jaar tijd zijn de vacaturesites onmisbaar geworden in de zoektocht naar de nieuwe baan. In januari 1998 kwam Monsterboard uit Amerika ‘overwaaien’. Daar was het vier jaar eerder begonnen om via internet vraag- en aanbod van banen op elkaar af te stemmen. In die dagen, aan het begin het internettijdperk, werd sceptisch naar dit initiatief gekeken. Tien jaar later is maar liefst negentig procent van de personeelsadvertenties te vinden op internet. Of we er blij mee moeten zijn? Dat is de vraag natuurlijk.

Wajong op de schop: zoveelste fiasco in zicht

Ik kan me geen kabinet herinneren dat zoveel aan ongefundeerd whisfull thinking doet als deze ploeg. En één van de uitblinkers is minister Donner. Nu weer lanceert hij een plan om het aantal Wajongers (jong gehandicapten met een uitkering) drastisch terug te brengen of ze in ieder geval aan het werk te krijgen voor zover ze dat deels (en dus in theorie) nog kunnen. In principe een loffelijk streven, wat ongetwijfeld veel mensen, vooral zij die niet met hun hoofd maar met hun onderbuik denken, zullen omarmen. Maar ja, helaas zijn jong gehandicapten, net zoals ouderen in het algemeen en oudere gehandicapten in het bijzonder, voor een (deeltijd) baan afhankelijk van de goedwillendheid van het bedrijfsleven. En daar schort het dus aan, dat is iedereen wel duidelijk. Werkgevers zitten niet te wachten op jong gehandicapten, niet op ouderen en zelfs niet op allochtonen. Triest, maar het is de realiteit. Dus ook dit plan van Donner zal  'in schoonheid sterven', zij het met de nodige slachtoffers: de Wajongers…

 

Foto: gehandicapt en gekleurd: eigenlijk recht op een dubbele uitkering? 

Sollicitatiegesprek: een handleiding voor ondernemers

Op werkwijzer.blog bespreek ik over het algemeen zaken die te maken hebben met werknemers, alhoewel ook zzp- en uitkeringszaken aan de orde komen. Deze keer draai ik het om, en wil ik het hebben over de sollicitatiehandleidingen voor ondernemers die her en der op internet te vinden zijn. Ik heb daarnaar gezocht om dat ik er van uitging dat in die handleidingen interessante tips voor sollicitanten te vinden zouden zijn. Maar helaas, de creativiteit van het gemiddelde advies is onder de maat als je het mij vraagt. Weinig nieuws onder de zon, al wil ik u de belangrijkste ondernemerstips niet onthouden.

Trucker langs de kant van de weg (2)

Tegenover de oplossing die transportorganisatie VTL ziet voor het personeelsekort in de sector, stelt ZZP Nederland een heel andere oplossing voor. Verander de wet zo, dat ZZP-er aan de slag kunnen als zelfstandig chauffeur. Want dit nu is, onder de huidige wetgeving, niet mogelijk. Sterker, het is verboden bij wet om als transportbedrijf zelfstandige chauffeurs in te huren in drukke perioden. Artikel 14 van de Wet Goederenvervoer luidt: 'Het is een vergunninghouder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.' Het wetsartikel gebiedt verder dat er tussen de vergunninghouder en de bestuurder van de vrachtwagen sprake dient te zijn van een arbeidsverhouding en dat het vervoer voor rekening en risico van de vergunninghouder dient te zijn. Daarmee wordt het de aspirant zelfstandige onmogelijk gemaakt om een VAR-verklaring los te krijgen bij de belastingdienst. Kortom, de ZZP chauffeur is bij voorbaat kansloos, tenzij hij kans ziet om zelf over een Vervoersvergunning te beschikken.

Tekort aan truckers wegwerken door vrouwen?

Vandaag kunt u een paar berichten tegemoet zien over de problematiek waar de transportsector zich voor gesteld ziet. Ik belicht een tweetal aspecten die, op het eerste gezicht, volstrekt tegenstrijdig zijn aan elkaar. Het ene bericht komt van Nu.nl waarin transportorganisatie VTL een oproep doet om vaker vrouwen en allochtonen in te schakelen om het probleem van het tekort aan werknemers in de sector aan te pakken. Het andere bericht is gebaseerd op een artikel van ZZP Nederland, waarin de onmogelijkheid om als ZZP-er als chauffeur aan de bak te komen, aan de kaak wordt gesteld.

Ger Ros, directeur van VTL stelde in een uitzending van het Radio 1-programma de Ochtenden dat Transportondernemers meer vrouwen en allochtonen moeten aannemen om het tekort aan chauffeurs tegen te gaan. Dat kan door flexibeler werktijden aan te bieden en kleinere werkgebieden.

Eindelijk: zwangerschapsverlof voor zelfstandigen

Vrouwelijke ondernemers krijgen eindelijk waar ze recht op hebben, een zwangerschapsuitkring van zestien weken. Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer geschreven. De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met de wet. Die moet nu nog in het Staatsblad worden gepubliceerd. Dat kan op zijn vroegst op 3 juni. 'Het is mijn inzet die datum ook te halen, schrijft Donner. De wet kan dan een dag later ingaan.

Langer werken wordt straks een recht

En dus geen verplchting. Of bangmakerij. Als het aan minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ligt, moeten mensen na hun 65e kunnen doorwerken als ze dat willen. Inmiddels heeft Donner een notitie over zijn plannen naar de Tweede kamer gestuurd. Hij vindt ook dat het voor werkgevers  aantrekkelijker moet worden ouderen na hun pensioenleeftijd in dienst te houden.