Pesten: een vak apart

Werknemers worden niet alleen massaal gepest door collega’s, maar ook door hun leidinggevenden en werkgevers. Volgens een onderzoek van arbodienst Commit blijkt dat één op de twintig werknemers slachtoffer is van systematische pesterijen. Zo’n 70% van de werknemers hebben er als dader , omstander of slachtoffer mee te maken. Dat zijn enorme aantallen. Op een beroepsbevolking van circa 10 miljoen mensen, zijn 2 miljoen werknemers slachtoffer en is een veelvoud betrokken bij pesten.

Bijstand: ‘moeilijke groepen bestaan niet’

Gisterochtend opende de Volkskrant met het bericht dat de Vereniging van Directeuren van Sociale Diensten (Divosa) vindt dat circa 150 duizend bijstandsgerechtigden ontheffing moeten krijgen van de sollicitatieplicht. Zij zouden vrijwel geen kans maken op een baan en horen daarom niet thuis in het huidige systeem dat erop gericht is iedereen aan het werk te krijgen. Blijkens een persbericht van vanmiddag is staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een totaal andere mening toegedaan. Gemeenten moeten zich maar meer inspannen om de ‘moeilijke groepen’ in de bijstand aan het werk te krijgen.

Invloed topmanagers relatief gering

De invloed van topmanagers van grote en grotere ondernemingen op het bedrijfsresultaat is relatief gering. Dat blijkt alleen al uit het feit hoe kort zij in de praktijk daadwerkelijk leiding geven aan een bedrijf. In een onlangs verschenen rapport blijkt dat het aantal keren dat een topmanager gedwongen moet vertrekken, sinds 1995 verviervoudigd is. Wereldwijd moesten in 2005 15,3% van de topmanagers het veld ruimen, waarvan ruim eenderde gedwongen.

Werkgevers: vakantie flexibeler inzetten

Werkgevers willen vakantie en verlof op een andere manier inzetten dan nu vaak het geval is. Flexibiliteit is daarbij het sleutelwoord, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Een van de mogelijkheden waaraan werkgevers daarbij denken, is een systeem waarbij werknemers naar huis gestuurd kunnen worden bij overcapaciteit of juist opgeroepen kunnen worden wanneer er veel werk ligt.

Boos over ‘oud nieuws’

ABVA/KABO FNV is woedend over de stijging van de inkomens in de (semi)publieke sector. Het blad Intermediar heeft een overzicht gepubliceerd van de inkomens van de topbestuurders van publieke en semi-publieke bedrijven en instellingen. Van 25 bestuurders is het inkomen met meer dan tien procent gestegen en nog eens 25 bestuurders zagen hun inkomen met meer dan 5% toenemen. Maar, eh, what’s new?

‘Geknipt voor de juiste baan’

Dat is de slogan van de campagne die moet leiden tot ene positiever beeld van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Vandaag heeft minister De Geus (Sociale Zaken) de aftrap gegeven voor de campagne met onder andere de lancering van de website gekniptvoordejuistebaan. ‘We moeten niet de beperking van mensen voorop stellen, maar juist hun mogelijkheden in de schijnwerper zetten’, benadrukte De Geus.

Ook in de zorg dreigen grote personeelstekorten

Verpleeg- en verzorgingstehuizen – toch al niet de meest populaire werkgevers – worden ook al geconfronteerd met een oplopend personeelstekort. Die vrees bestaat bij minister Hans Hoogervorst (Volksgezondheid) en de zorgvakbond Abvakabo dat werkgevers in de zorg gedwongen zullen worden om op grote schaal verpleegkundigen in het buitenland te moeten werven.

Waarschuwing MKB: personeelstekort dreigt

Eens zal de arbeidsmarkt wel weer eens veranderen van een aanbodmarkt in een vraagmarkt. Met andere woorden; dan zal het aantal vacatures het aantal werkzoekenden overstijgen. Volgens MKB-Nederland, het CWI en het Servicepunt MKB is die situatie met name voor het MBK aanstaande. De werkgelegenheid in het MKB neemt vanaf volgend jaar met gemiddeld 100.000 arbeidsplaatsen toe en stijgt het sterkst in de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures stijgt de komende jaren naar meer dan 600.000.

Oudere werknemers missen uitdaging

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regiegroep GrijsWerkt in het leven geroepen om langer doorwerken voor iedereen, dus ook door oudere werknemers, te bevorderen. GrijsWerkt kwam onlangs met de uitkomsten van een eerste onderzoek. Belangrijkste conclusie is dat werkgevers functieverandering nog onvoldoende zien als instrument om hun oudere werknemers uit te dagen.