Categorie: "Managers"

VAR in veel gevallen overbodig

Een verklaring arbeidsrelatie (VAR) moet duidelijk maken wat voor arbeidsrelatie opdrachtgevers aangaan met een opdrachtnemer. Het betekent veel administratieve rompslomp en opdrachtgevers weigeren vaak te betalen voordat de VAR is overhandigd. Dit terwijl de arbeidsrelatie maar al te vaak overduidelijk is. Voor veel redacteuren komt hier verandering in.

Jobhoppen niet slecht voor cv, maar toch nog veel ‘jobplakkers’

Veertig jaar bij dezelfde baas werken is niet meer van deze tijd. Werkgevers schrikken dan ook niet meer van een lang cv. Jobhoppen is in sommige gevallen zelfs een pré: het getuigt van flexibiliteit en kennis van de wereld. Toch is er nog steeds een grote groep 'jobplakker' die liever carrière maakt bij dezelfde baas.

Weblog nieuw leven ingeblazen

Beste vaste lezer,

Het onderhoud van deze weblog heeft ruim een jaar stilgelegen, maar sinds februari is de berichtgeving nieuw leven inblazen.

In mei  2006 werd deze blog opgezet door Roland Klaverstijn, die hem tot december van dat jaar onderhield. De berichten van vóór februari 2008 zijn dus
van zijn hand.

Ik hoop dat je met interesse deze werkwijzer zal blijven volgen. Reacties, suggesties en commentaren zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Veel leesplezier, Lilian

Het ware gezicht van de werkgevers

Het is altijd aardig om te lezen wat werkgevers nu echt bezighoudt, en die kans krijg je bijvoorbeeld tijdens een kabinetsformatie als deze club ook zijn wensenlijstje aan de formateur mag overhandigen. En… ik vind het nogal schokkend. Werkgevers willen minder overheidsbemoeienis, soepeler ontslagmogelijkheden en alleen loonsverhoging als de winsten van de bedrijven toelaten. Daarvoor moet de economie dus harder groeien en dat vraagt om minder regels en het afschaffen van vergunningen. Het volstrekt ontbreken van enig gevoel voor sociale verhoudingen vind ik ronduit schokkend.

Bij de foto: het sociale gezicht van de werkgever treffend weergegeven… 

Een goede of een slechte baas?

Eigenlijk vind ik dat wij ook een site verdienen waarop iedereen zijn ‘ei’ kwijt kan over zijn leidinggevende en/of het bedrijf waar hij of zij werkt – net zoals het Amerikaanse voorbeeld in deze posting. Ik heb dan ook een nieuwe rubriek aangemaakt die voor iedereen openstaat die iets kwijt wil over ‘baas’ of bedrijf.

Het is nog niet zo heel lang geleden dat er een rubriek op Radio 3 bestond die ‘Baas van de dag’ heette. Nou ging die alleen maar over hele positieve ervaringen met bazen – en die zijn ook van harte welkom – maar ik wil het iets breder trekken. Ook de grootste kloothommel van een leidinggevende kan en mag hier genoemd worden. Wie wil jij in het zonnetje zetten en aan wie heb jij een bloedhekel en waarom?

Waarom medewerkers hun baas haten

Dat is voor veel bazen een vraag, maar in Amerika kunnen ze er achter komen. Sinds kort is er namelijk een nieuwe Amerikaanse site, waar werknemers anoniem de wandaden van hun leidinggevenden aan de kaak stellen. Bezoekers van de site kunnen, op hun beurt, de berichten van commentaar voorzien. Lijkt me leuk, zouden we hier ook moeten hebben. En alleen dan wel graag – in tegenstelling tot de Amerikaanse site – met naam én toenaam, zodat iedereen weet over wie we het hebben.

De andere kant van de medaille is natuurlijk dat managers en P&O’ers kunnen leren welke redenen werknemers hebben om hun baas te ‘haten’. En als ze dan ook nog lering trekken uit de geplaatste verhalen, snijdt het mes aan twee kanten. De bezoekers een leuke site waar ze zich kunnen verkneukelen over andermans ellende met leidinggevenden, en leidinggevenden die iets kunnen leren over hoe er over hun gedrag wordt geoordeeld.
Mij lijkt het wel wat in ieder geval…

(bron: personeelsnet.blog)

 

Die pet past ons allemaal (toch?)

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door de Intelligence Group, blijkt dat de politie de meest favoriete werkgever van Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar, gevolgd door Philips en Shell. Philips heeft jarenlang op de eerste laats gestaan, maar raakt die positie nu kwijt aan de politie. De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief voor de Nederlandse beroepsbevolking.

Grootste angst: de confrontatie

Leidinggeven valt niet mee, zo blijkt uit een onderzoek van het gerenommeerde Britse onderzoeksbureau Centre for Effictive Dispute Respolution (CEDR). Grootste pijnpunt onder managers: het aangaan van het conflict. De overgrote meerderheid van de ondervraagde Britse managers gaat een probleem liever uit de weg dan het op te lossen. Slechts 37% heeft het gevoel voldoende toegerust te zijn om een zakelijk conflict op te lossen.

Absurde topinkomens

Willem Breedveld schreef onlangs een interessante column op de site van het CNV. Kernvraag van zijn betoog luidt: waarom verdient de president van de almachtige Centrale Bank van de Verenigde Staten maar een schijntje vergeleken met de president van de Nederlandsche Bank? En waarom verdient de president van de Bank Nederlandse Gemeenten een veelvoud van de president van de Nederlandsche Bank? De cijfers op een rij: Nout Wellink verdient 390.900 euro per jaar, de president van de VNG 701.900 en de president van de centrale bank van de Verenigde Staten 120.000 euro. RaRa?