Categorie: "Managers"

Herkeurde WAO’ers krijgen ‘brugbaan’

Vanaf eind februari kunnen herkeurde WAO'ers, arbeidsongeschikte
zelfstandigen (WAZ) en jonggehandicapten (Wajong) aan de slag via een 'brugbaan'. Werkgevers kunnen voor de mensen die ze op een brugbaan in dienst nemen, maximaal een jaar lang een subsidie van hoogstens de helft van het minimumloon krijgen. (Bron: Nu.nl)

Te weinig vrouwelijke topambtenaren

Het kabinetsdoel om meer vrouwen als topambtenaren te benoemen, lijkt niet gehaald te worden. Dat stelt het kenniscentrum E-Quality. In de Emancipatienota van minister Plasterk staat dat vrouwen in 2001 een kwart van de hogere ambtelijke functies moeten bezetten. Maar op dit moment bekleedt bijvoorbeeld nog geen enkele vrouw de functie van secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke post. (Bron: Volkskrant Banen)