Categorie: "Arbeidsongeschiktheid (uitkering)"

FNV is ongeduldig over aanpassingen WIA

De WIA, de wet die sinds begin dit jaar de WAO vervangt, moet op de schop. Dat vindt althans het FNV, die wil dat de uitkering stijgt voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn. Het kabinet heeft aangekondigd eerst de evaluatie van de wet af te willen wachten en pas dan een beslissing te willen nemen over eventuele veranderingen. Met name wil het kabinet kijken of haar doelstelling – een forse afname van de instroom in de arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen – bereikt is.

FNV onderzoekt werkkansen herbeoordeelde wao’ers

Ik neem zelden artikelen van andere sites over zonder ze te bewerken. Maar dit bericht, of liever deze oproep van de FNV, is zo glashelder dat ik er eigenlijk niets aan toe te voegen heb. Een simpele vraag waarop het antwoord waarschijnlijk minder simpel is. ‘Lukt het wao’ers om na herkeuring weer een baan te vinden’? Met andere woorden: zijn wao’ers na afschatting weer bemiddelbaar en lukt dat ook of is de hele herkeuringsoperatie een ordinaire bezuiningsmaatregel van De Geus, die alleen maar leidt tot inkomensverlies en niet tot nieuwe kansen op de arbeidsmarkt?

Zie ook: MKB Nederland heeft eerder al laten weten een hard hoofd te hebben in de mogelijkheden tot herplaatsing. Lees dat hier.

Ziek door eigen schuld kost geld

Het moet niet gekker worden. Het Gerechtshof in Arnhem heeft in een vonnis bepaald dat een werkgever terecht een werknemer de aanvulling op het ziekengeld weigert, omdat de man regelmatig verzuimd door sportblessures. Volgens mij is hiermee het hek van de dam, maar zowel MKB als de FNV denken dat dat wel mee zal vallen. Beide organisaties gaan er van uit dat dit een unieke zaak betreft en
dat deze jurisprudentie geen aanleiding zal vormen voor werkgevers om
massaal de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken.

Achter de schermen van het UWV (deel 4-slot)

Nu is de arbeidsdeskundige aan de beurt om het CBBS (zeg maar het functiesysteem) te interpreteren. En daar blijkt het dus regelmatig niet helemaal goed te gaan. In het digitale dossier staat de hele situatie van de cliënt uitgebreid beschreven. De beperkingen, het opleidingsniveau, de werkervaring – alles is terug te vinden. Maar uiteindelijk is het de interpretatie van de arbeidsdeskundige die de mate van arbeids(on)geschiktheid bepaalt.

Achter de schermen van het UWV (deel 2)

De regels voor keuringen lijken helder. ‘We kijken niet naar wat u niet meer kunt maar naar wat u nog wel kunt’ jubelde het ministerie van Sociale Zaken. Maar de praktijk is wel wat weerbarstiger. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee iedere ambtenaar van het UWV zijn werk doet, is de wet zo rigide dat willekeur haast onvermijdelijk is. Een gedeeltelijk afgekeurde secretaresse, bijvoorbeeld op basis van RSI klachten, kan zomaar geschikt geacht worden voor een functie als telefoniste – terwijl dat werk tegenwoordig net zo goed ‘computerwerk’ is.

Achter de schermen van het UWV (deel 1)

Er zijn maar weinig mensen die begrijpen hoe het veel besproken Claim Beoordelings- en Borgings Systeem (CBBS) werkt. Het CBBS is het instrument dat arbeidsdeskundigen van het UWV gebruiken bij het vinden van geschikte functies die een WAO’er in theorie nog kan uitoefenen. En dat is weer bepalend voor het uiteindelijke arbeidsongeschiktheidspercentage. Het CBBS is eigenlijk een grote kaartenbak waarin zo’n 7.500 functies beschreven staan die in Nederland voorkomen.

‘Geknipt voor de juiste baan’

Dat is de slogan van de campagne die moet leiden tot ene positiever beeld van gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers. Vandaag heeft minister De Geus (Sociale Zaken) de aftrap gegeven voor de campagne met onder andere de lancering van de website gekniptvoordejuistebaan. ‘We moeten niet de beperking van mensen voorop stellen, maar juist hun mogelijkheden in de schijnwerper zetten’, benadrukte De Geus.

Gedeeltelijk arbeidsgehandicapten niet te herplaatsen

MKB Nederland, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf, luidt de noodklok over de gevolgen van de nieuwe WIA-wet. Volgens een onderzoek onder branche- organisaties die met elkaar 70.000 bedrijven vertegenwoordigen, is het voor mkb-werkgevers vrijwel onmogelijk om te voldoen aan de verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers.

WIA-horror komt uit

Het aantal mensen dat volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, is spectaculair gedaald. In de eerste drie maanden van dit jaar waren dat er nog maar zevenhonderd. Dat is een fractie van het aantal waar twee jaar geleden – toen de wetswijzigingen werden voorbereid – van uit werd gegaan.