Categorie: "Arbeidsongeschiktheid (uitkering)"

Ontslagrecht blijft bron van conflict in kabinet

Ineens was het ontslagrecht als politiek onderwerp in alle hevigheid terug. En dat terwijl het met de instelling van een commissie voor zeker een half jaar was doorgeschoven. Een uitspraak van Donner deed de discussie weer oplaaien. “Ik was mij niet bewust dat ik iets zei wat ik niet al eerder heb gezegd”, zei de minister tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.

Herkeurde WAO’ers krijgen ‘brugbaan’

Vanaf eind februari kunnen herkeurde WAO'ers, arbeidsongeschikte
zelfstandigen (WAZ) en jonggehandicapten (Wajong) aan de slag via een 'brugbaan'. Werkgevers kunnen voor de mensen die ze op een brugbaan in dienst nemen, maximaal een jaar lang een subsidie van hoogstens de helft van het minimumloon krijgen. (Bron: Nu.nl)

Weblog nieuw leven ingeblazen

Beste vaste lezer,

Het onderhoud van deze weblog heeft ruim een jaar stilgelegen, maar sinds februari is de berichtgeving nieuw leven inblazen.

In mei  2006 werd deze blog opgezet door Roland Klaverstijn, die hem tot december van dat jaar onderhield. De berichten van vóór februari 2008 zijn dus
van zijn hand.

Ik hoop dat je met interesse deze werkwijzer zal blijven volgen. Reacties, suggesties en commentaren zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

Veel leesplezier, Lilian

Cijfers arbeidsongeschiktheid tonen verschillen

Psychische klachten zijn nog steeds de belangrijkste reden voor afkeuring. Van alle arbeidsongeschikte vrouwen is liefst 41% afgekeurd wegens psychische problemen. Bij de mannen is dat 35%. Helaas vermeldt het artikel op personeelsnet.nl niet om welke psychische klachten het dan gaat en hoe de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Een dwarslaesie is vrij objectiveerbaar, psychische klachten zijn dat veel minder. Ik bedoel, het zal toch niet alleen maar gaan om mensen die volstrekt psychotisch in een gesloten inrichting zitten?

Gelijke monniken, gelijke kappen

Ik neem zelden artikelen zo over, zonder ze te bewerken. Maar het bericht op de site van de SP is mij én recht uit het hart gegrepen én sluit zo aan bij mijn vorige bericht, dat ik het toch zo maar overneem. Jan Marijnissen, kom er maar in. “De SP dient twee moties met betrekking tot de WAO in. Het kabinet heeft toegezegd om de uitkering van mensen die na 1 januari 2006 volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn geworden te verhogen van 70% naar 75% van het laatste loon.’

WAO: de adder onder het gras

Heel lang is er over gesteggeld. Als de instroom in de WAO/WIA minder zou zijn dan 25.000 mensen op jaarbasis, zou de hoogte van de uitkering voor volledig (80-100%) arbeidsongeschikten naar 75% gaan (i,p.v, 70%). Nou, de kogel is door de kerk. Het gaat, eerder dan voorgenomen, ook gebeuren. Maar Balkenende zou Balkenende niet zijn als er niet alsnog een adder onder het gras zou zitten. Benieuwd?