Zo zit het bedrijfsleven écht in elkaar…

Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij zakt wat en ziet een vrouw op de begane grond lopen. Hij roept haar toe: "Ik heb vrienden van mij beloofd hen over een uur ergens te ontmoeten, maar ik heb géén idee waar ik ben". De vrouw roept terug: "U bevindt zich in een ballon op ongeveer tien meter boven de begane grond. U zit tussen de 51 en de 52 graden 
noorderbreedte en tussen de 5 en 6 graden westerlengte". 
"U bent informaticus", zegt de man. 
"Inderdaad, hoe weet u dat?" vraagt de vrouw. "Wel", zegt de man, "U hebt mij een technisch perfecte uitleg gegeven, maar ik weet niet wat ik met die informatie moet doen en heb nog steeds geen idee waar ik me bevind. In alle eerlijkheid, u hebt me niet veel geholpen, en u hebt mij bovendien nog eens kostbare tijd doen verliezen". 
"En u bent manager neem ik aan?" antwoordt de vrouw. 
"Klopt, hoe weet u dat?" 
Wel, u weet niet waar u zich bevindt, noch waar u naartoe moet. Een grote massa lucht heeft u gebracht waar u nu bent. U hebt een belofte gedaan waarvan u geen idee had hoe u die moet nakomen en u verwacht dat de mensen die onder u staan, uw problemen oplossen.  Het feit is dat u nog steeds in dezelfde situatie zit als vijf minuten geleden, alleen is het nu ineens mijn fout!!!!

Werken tot je er bij neer valt

Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 jaar is waarschijnlijk onvoldoende om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Daarom moet worden bekeken of jongere werknemers door kunnen werken tot hun 70e. Dat oppert minister Donner (Sociale Zaken). Doordat de beroepsbevolking vanaf 2010 krimpt en mensen steeds ouder worden, dreigen de economische groei en het sociale stelsel in de knel te komen.

Vergoeding voor kapster met jeukende handen

In december 2001 krijgt kapster Wendy P. last van kapperseczeem. Het is zo erg dat ze haar vak niet meer kan uitoefenen en zij besluit uiteindelijk een gerechtelijke procedure tegen haar werkgever aan te spannen. Dat soort procedures duren vaak eindeloos en pas vorige maand heeft de kantonrechter in Leeuwarden uitspraak gedaan in deze zaak. Nou was het ook een niet echt eenvoudige zaak want het is en blijft lastig om oorzaak en gevolg in dit soort zaken zorgvuldig vast te stellen. Vakcentrale FNV is in ieder geval verheugd over de uitkomst want het is voor de eerste keer dat de rechter een werkgever in de kappersbranche aansprakelijk acht voor kapperseczeem. Een signaal voor de werkgevers dus dat ze zich aan de regels moeten houden.

Ontstress tip van de maand

Vijf tips voor als je op het punt staat op te geven. Als je aan het solliciteren bent, iets wilt veranderen of heel hard werkt om iets anders voor elkaar te krijgen, kom je soms op een punt dat je wilt opgeven. Het lijkt wel of alle energie die je erin stopt tot niets leidt. Wat kun je doen als je dat gevoel krijgt? Moet je opgeven of toch volhouden? Wat is een goede beslissing?
Lees eerst de vijf tips hieronder, daarna weet je vast veel beter wat in jouw situatie de beste oplossing is. Doorgaan of stoppen?

Werkelozen passen niet in profielen MKB

Bedrijven zijn ontevreden over de werkzoekenden, dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland. Er zijn meer dan vierhonderd duizend werkzoekenden, terwijl het aantal vacatures in het mkb blijft groeien. Maar liefst tachtig procent van de ondernemers heeft grote moeite met het vinden van personeel. Er is duidelijk sprake van ene probleem op de arbeidsmarkt want zestig procent van de werkzoekenden is laag opgeleid en veel werkgevers zijn op zoek naar hbo of hoger opgeleide mensen. Daarnaast is bijna de helft ouder dan vijftig jaar. Werkgevers hebben liever mensen van 30 jaar of jonger, die ze nog kunnen kneden en zijn meestal goedkoper. Wat zou hiervoor een oplossing kunnen zijn?

Belasting vertrouwt op onderbuikgevoel

De Belastingdienst probeert in een proef uit of inspecteurs meer op hun onderbuikgevoel af kunnen gaan bij controles. Een woordvoerder van de fiscus zei zaterdag na een bericht in de Telegraaf dat in enkele regio’s, waaronder Rotterdam-Rijnmond, is begonnen met proeven in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen. Vooral de meest ervaren belastinginspecteurs worden ingezet om uit te zoeken of zij op hun gevoel inderdaad sneller de fraudegevallen tussen de aangiften uit vissen.

Ontstress-tip van de week

Haal die druk van de vakantieketel!!

Druk, druk, druk. Dat zijn voor velen de laatste dagen voor de vakantie. 'Dit moet af en oh ja, dat moet ook nog. En als het even kan wil ik die stapels nog op te ruimen papieren ook nog voor mijn vakantie weg werken, dan begin ik lekker met een opgeruimd bureau'. Herkenbaar? Gevolg is dat je gestresst aan je nog niet begonnen vakantie gaat beginnen.

Het kan ook anders. Jij bent echt in staat om meer ontspannen op vakantie te gaan.  Een kwestie van slim regelen.

Stakingen dreigen bij kranten van Wegener

De maat is blijkbaar vol. Ook aan de rek van journalisten komt een einde. Al een aantal jaren zijn met name kranten het doelwit van zogenaamde durfinvesteerders, investeerders die een concern opkopen, het opsplitsen of tenminste reorganiseren om daarna de delen met (meer) winst te verkopen. Na de financiële slachting bij PCM (o.a. de Volkskrant en Trouw) is nu Wegener aan de beurt. Sinds investeerder Mecom grootaandeelhouder werd bij dit uitgeversconcern is de werksituatie er niet vrolijker op geworden. Sinds 2006 zijn er al meer dan 700 banen verdwenen en nu heeft de directie het voornemen om weer een kleine 500 banen te schrappen om de winst op te krikken. Maar de redacties zijn het snijden zat. De plannen moeten van tafel of er wordt gewoon geen krant meer gemaakt.

Looppbaanadvies van de week

Elke week de reacties van loopbaancoaches op een loopbaanvraag. Deze week: 'Ik zou  graag als redacteur aan de slag willen, maar heb een heel andere opleiding (psychologie) gedaan. Nu doe ik al een tijd vrijwilligerswerk als redacteur. Zou dit helpen bij het solliciteren naar betaalde redactiebanen?

De vraag luidt dan ook: hoeveel waarde hechten werkgevers aan vrijwilligerswerk op het cv?

Nederland heeft te weinig talent in huis…

Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van  staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie om meer hoogopgeleide migranten binnen te halen. Een zogenaamde 'talentenregeling' voor vijfhonderd buitenlanders die zijn afgestudeerd aan topuniversiteiten, is een van de maatregelen om veelbelovende werknemers aan te trekken. De afgestudeerden moeten minimaal 46.000 euro verdienen, of 25.000 euro als ze jonger dan 30 jaar zijn. Deze salariseis geldt ook voor andere kenniswerkers die Nederland wil aantrekken. Voor laagopgeleiden blijft Nederland een restrictief toelatingsbeleid voeren. Tot zover het bericht dat van de week in de pers verscheen.